Værd at vide om skifer

Skal du have nyt gulv i din bolig? I så fald kan det være, at du er stødt på skifergulv. Vil du gerne vide mere om skifer? Læs med videre her og få mere information.

Hvad er skifer?

Skifer er en meget finkornet og oftest lagdelt og sedimentær bjergart. Skifer dannes på grund af en sammenpresning og hærdning af mudder, som består af op til 0,06 mm. store partikler, der er aflejret i stillestående vand.

Aflejringer fra mudderet indeholder flageformede lermineraler samt fragmenter af kvarts, feldspat og glimmer, der alt sammen kommer fra forvitring af landoverfladen. Derudover findes der forskellige mængder af organisk materiale, organisk dannede kalk- og kiselpartikler og eventuelt også vulkansk støv i mudderet.

Når der tales om en litografisk skifer, så er det en kalkholdig skifer, mens krystallinsk skifer dækker over metamorfe bjergarter såsom glimmerskifer. Det er den type skifer, som kan bruges til udendørsbelægning. De to former for skifer omtales i daglig tale som lerskifer og kvarsitskifer (glimmerskifer).

Her kan du bruge skifer

Skifer har været anvendt i hundredvis af år til mange forskellige formål. Skifer har gennem tiden været brugt til både facade- og tagbelægning, gulvfliser, tavler, bordplader og en masse andre ting.

Hvorfor vælge skiferfliser?

På trods af at skifer er let at forarbejde har dette materiale en stor holdbarhed og styrke. Det er grunden til, at skifer har været anvendt til mange forskellige formål og en af grundene til, at du bør vælge et skifergulv. Det er altså bare med at komme i gang med at vælge et smukt skifergulv til din bolig.