Undgå nabokonflikter med skel

Ingen har lyst til at komme i strid med sin nabo og særligt ikke, når det handler om opmålingen af jeres respektive grunde. Det kan resultere i årelange konflikter, som påvirker din livskvalitet og din glæde ved at bo i dit hus. Derfor er det en god ide at have styr på sagerne og få klarhed over hvor dine skelpæle rent faktisk står.

Hvad er skel?

Måske læser du dette og tænker for dig selv ”Hvor finder jeg mine skelpæle og hvad er det egentlig?”. Skel er navnet for den grænse, som går mellem dit og din nabos hus. Det går det selvsagt nemmere at få overblik, hvor din grund egentlig går til og hvad der hører under din ejendom. Hos nogle ejendomme kan du faktisk se disse skelpæle, hvilket gør opmålingen af din ejendom meget nem. Hvis der ikke er nogen synlige skelpæle, kan du se et bud på disse på et matrikelkort. Problemet med dem er, at visse ting ikke kan overføres direkte til virkeligheden på grunden.

Hvordan fastlægges skæl?

Hvis du, din nabo, eller jer begge, ønsker en fast bestemmelse af jeres respektive grunde, skal du kontakte en praktiserende landinspektør, som er den eneste med autoritet til at fastlægge skel. Som udgangspunkt betaler den person, som kontakter landinspektøren, men man kan altid lave en aftale med naboen om at dele regningen. Hvis de to parter er uenige om fastlæggelsen af skel, vil landinspektøren træde ind som en slags dommer, og fastlægge et skel baseret på målinger, vidneudsagn og optegnelser.

Undgå de irriterende nabokonflikter

Hvis du ender i en bitter konflikt med din nabo om skelpæle, er det bedst at kontakte en landinspektør, hvis I ikke selv kan løse konflikten. Nabostridigheder ender aldrig lykkeligt og begge jeres livskvalitet lider under det og gør, at dit drømmehus pludselig ikke længere er rart at bo i.