Teknisk isolering – med formålet om øget sikkerhed

Teknisk isolerings formål er at undgå tab af energi varme- og kølesystemer, og dermed skåne miljøet for unødvendig spild af energi. Men teknisk isolering kan også have en sikkerhedsmæssig fordel for byggerierne. For ved afdækning af tekniske installationer kan man sikre mod overophedning og undgå personskader ved pludseligt opståede brande eller berøring ved element. Det kan være slemme skader som kan forårsage personer varige men. Ved at isolerere emnet med keramisk uld og stenuld med et afsluttende lag kan man undgå slemme personskader i det daglige. 

Hvad dækker teknisk isolering over?

Teknisk isolering dækker over en række kendte begreber; varmeisolering, kondensisolering, brandisolering og lydisolering. Disse begreber bør udføres forskellige steder såsom i fabrikker, kraftværker, ventilation i boliger og byggerier og maritime offshore elementer. 

Hvorfor er brandsikring så nødvendigt?

I dag bygges der flere og flere høje bygninger som også skal ligge tæt opad hinanden. Det skaber en risiko ved en potentiel opstået brand, for hvor skal ilden bevæge sig hen? 

Ligemeget om der er tale om nye byggerier eller renovering af gamle, er det vigtigt ikke at anvende brændbare materialer, som producerer giftig og farlig røg. Byggeriet skal modvirke spredning af brand, hvis den opstår. Der ses desværre opståede brande i Danmark i ældre byggerier, som har haft brændbare materialer på loftet, som er blevet antændt, pga den øgede risiko for brand. Der ses desværre store konsekvenser ved opståede brande i ældre byggerier som ikke er brandsikret efter de mest optimale løsninger. Etagebyggerier kan hurtigt brande ned til grunden, hvis der først er en brand som kommer i gang. 

Brand har store konsekvenser for mennesker 

Der er store omkostninger forbundet med brande, både for den enkelte og for samfundet. En god brandsikring af bygningen kan være med til at begrænse brandens omfang og skader, og vigtigst af alt redde liv.

Det er dermed vigtigt at brandsikre stål, brandsikre beton og brandsikre ventilationskanaler for bare at nævne nogle af de elementer man skal være opmærksom på. En opstået brand har en en direkte og indirekte negativ påvirkning på miljøet. Den direkte påvirkning ses i form af røg samt partikler fra branden og slukningsvand. Og så er den indirekte ved ressourceforbruget til genopførelse. Det har fatale konsekvenser, hvis der opstår brand. 

Brandsikring skaber sikkerhed hos mennesker 

Bygninger er nødt til at være trygge og sikre at opholde sig i. Og vi vil som bruger gerne være forsikret omkring os selv og vores ejendele. Isolering er en vigtig del af trygheden og sikkerheden i en bygning, og der er en afgørende forskel på forskellige isoleringsmaterialer, når det kommer til brandsikkerhed. Teknisk isolering i form af stenuldsisolering er et ubrændbart materiale, som kan hjælpe som passiv brandsikring, som ikke forværre en opstået brand og sætter skub i ilden.