Selv de bedste bygninger kan trænge til en renovering

Beton

De fleste anser beton for at være et nærmest uforgængeligt materiale. Det er desværre ikke tilfældet. Både vind, vejr og forurening sætter sine spor på beton, og det kan i sidste ende gøre betonen porøs.

Så selv den stærkeste bygning kan på et eller andet tidspunkt have brug for en betonrenovering. Når det sker, er det vigtigt, at du får hjælp fra et professionelt firma. Sylan er eksempelvis et firma, der kan hjælpe dig med dette. 

Hvornår kan der være brug for en betonrenovering?

Der kan være brug for en betonrenovering i mange forskellige tilfælde. Du bør altid overveje en betonrenovering, hvis der enten er konstateret eller en mistanke om følgende:

  • Afskalning af betonstykker
  • Afskalning af overfladebehandling
  • Alkalikiselreaktioner
  • Armeringskorrosion
  • Begroninger eller tilsmudsning på betonoverflader
  • Karbonatisering
  • Manglende styrke i konstruktionen
  • Påvirkning fra salte eller andre kemikalier
  • Dannelse af revner
  • Vandindtrængning

Kort om betonrenovering

Når en betonrenovering skal i gang, er det vigtigt med en afrensning. Det gør, at alle skader bedre kan ses, mens der på samme tid bliver skabt et godt grundlag for overfladebehandlingen. 

Ved en afrensning skal der altid være fokus på, hvilken afrensningsmetode der er den mest optimale i forhold til den specifikke opgave.

Derefter skal der sørges for svumning af reparationssted og armeringsjern. Dette er vigtigt for at opnå en god vedhæftning. Nu er det blevet tid til isætning af specialbeton, der er udviklet til betonrenovering.

Til sidst skal der udføres finisharbejde, som kan bestå af eksempelvis udførelse af struktur, afforskalling, filtsning og meget mere.