Byghjem.dk

Sådan undgår du, at din entreprenør hæver regningen

Hvis man selv er bygherre på sit eget byggeprojekt, kan det være en uoverskuelig proces, hvis man ikke selv har den fornødne erfaring, ekspertise eller indblik i sektoren. Opstår der forsinkelser i projektet, kan processen blive endnu mere mudret, da det kan blive nødvendigt for entreprenøren at forcere arbejdet.

Men en forcering af arbejdet betyder ekstraudgifter til dig, som ikke var indregnet i det samlede overslag. Og du kan risikere at skulle betale ekstra til weekendarbejdere, skiftehold eller mere materiale. Derfor er der en række tiltag, du kan gøre for at undgå, at entreprenøren hæver regningen.

Hvem bærer ansvaret for forsinkelsen?

Hvis dit byggeprojekt bliver forsinket, er det er god idé at fastslå, hvilken part der bærer ansvaret for forsinkelsen. På den måde ender ansvaret for ekstraomkostningerne hos den korrekte part. Som hovedregel gælder det, at hvis det er entreprenøren, der bærer ansvaret for forsinkelsen, kan entreprenøren ikke kræve, at det er bygherren, der betaler for forceringen af arbejdet.

Ligeledes gælder det omvendte. Er entreprenøren i færd med at indhente en forsinkelse, som bygherren bærer ansvaret for, er det bygherren, der er forpligtet til at stå for omkostningerne.

Planlæg byggeriet, og undgå ekstraregninger

Den bedste måde, man kan undgå ubehagelige ekstraregninger på, er ved at planlægge sit byggeri grundigt. På den måde er du sikker på, at du har medregnet de fleste faktorer.

Du bør formulere din aftale med entreprenøren på skrift, så det fremstår klart og præcist, hvilke forventninger der er til projektet. Lav en præcis arbejdsbeskrivelse, så du undgår kontroverser.

Derudover skal der også udarbejdes en tidsramme, som entreprenøren forpligter sig til, samt en fast pris på byggeprojektet. Det er uhyre vigtigt at nedfælde disse ting skriftligt, så det er lettere at dokumentere aftaler, hvis der skulle opstå problemer. Opsøg juridisk rådgivning til denne del af projektet, så begge parter er sikret under samarbejdet.

Du har også selv et ansvar

Det er ikke kun entreprenøren, der kan være årsag til, at et byggeri bliver dyrere end forventet. Du har også selv et ansvar for, at omkostningerne ikke løber løbsk.

En af de hyppigste årsager til ekstraregningerne skyldes ofte, at bygherren ikke holder sig til sin egen plan. For undervejs i et byggeprojekt kan nye idéer opstå, som man ønsker at forfølge. Og den slags slinger i valsen kan forhale et projekt. For en entreprenør kan ikke altid imødekomme dine nye idéer eller krav, uden at det skubber tidsplanen eller udmønter sig i en ekstraomkostning.

Så hvis nye idéer skulle opstå undervejs, så tøv ikke med at indskrive den slags i aftalen. Og her gælder det også om at formulere sig præcist i forhold til arbejdsbeskrivelse og omkostninger.